Leven in Beweging

Een methode die ik in mijn werk verweef en die ik op aanvraag ook min of meer op-zich-zelf-staand toepas in individuele sessies is:

Traumahealing, Somatic Experiencing® (SE)

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode om trauma's te helen.
SE is ontwikkeld door Peter A. Levine. Hij baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild en op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie.
Dieren (in het wild) worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken zij niet getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.
Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen.

Een trauma is iedere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die te overweldigend, te onverwacht of te bedreigend was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren.
Bij het woord trauma denken we al gauw aan gebeurtenissen die voor bijna ieder mens traumatiserend zijn:
-natuurrampen
-(oorlogs)geweld
-verkrachting
-zware ongelukken
-verlies van een naaste
-mishandeling

Maar ook meer alledaagse gebeurtenissen kunnen, al naar gelang de situatie, traumatiserend werken:
-vallen
-verwondingen
-medische behandelingen
-narcose
-gepest worden
-manipulatie of grensoverschrijding van andere mensen
-getuige zijn van een ongeluk of geweld
-langere tijd in een onzekere of onveilige situatie zijn
-verwaarlozing

In SE is het uitgangspunt dat het zenuwstelsel overweldigd kan raken tijdens zulke gebeurtenissen en dat de enorme energie die vrijkomt om te overleven in zo'n situatie, vast blijft zitten in het lichaam. Het lichaam kan die energie niet kwijt en blijft, voortdurend, of in bepaalde situaties, reageren alsof er nog steeds gevaar is. Dit heet 'posttraumatische stress' en kan zich uiten in allerlei symptomen die ook jaren na de gebeurtenis(sen) nog kunnen optreden. Zie symptomen*.

Soms is het verband tussen symptoom en de gebeurtenis(sen) verdwenen en heb je last van de, misschien onbegrijpelijke, symptomen. Soms weet je goed wat de aanleiding is geweest voor het ontstaan van de symptomen. En soms is het een opeenstapeling van gebeurtenissen waardoor je niet meer weet wat waar hoort.

Omdat Somatic Experiencing zich in de eerste plaats richt op de effecten van trauma in het lichaam, hoef je het trauma niet steeds opnieuw te vertellen of te 'herbeleven', en is het niet noodzakelijk dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was.

Als je je herkent in de genoemde symptomen, kan SE heel goed werken. Door de taal van het lichaam te leren ervaren en vertrouwen, kun je het lichaam helpen zichzelf te genezen en te herstellen van het trauma. Lichaamssensaties - zoals bijvoorbeeld warmte, tintelingen, trillen, ademhaling - zijn de taal van het lichaam. Ondersteuning in het kunnen ervaren van die sensaties is dan ook de ingang voor verwerking en het voorzichtig loslaten van spanning.

In SE leer je hoe je jezelf kunt helpen in situaties waarbij oude gevoelens of symptomen opkomen. Je leert je eigen zenuwstelsel te reguleren. Door op zoek te gaan naar hulpbronnen - situaties, ervaringen en/of lichaamssensaties die veilig of prettig aanvoelen - ontstaat een gevoel van ontspanning en vertrouwen. Dit doorbreekt de vicieuze cirkel van steeds weer oplopende spanning. Door vervolgens hele kleine stapjes te zetten in en uit de spanning, heb je het verwerkingsproces steeds zelf in de hand, precies zover als je aankan. De geblokkeerde levensenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen en er kan een groter gevoel van controle en zeggenschap over je lichaam en je leven ontstaan. Na elke, meestal subtiele, ontlading ervaren mensen vaak een afname van hun stress-symptomen.

Ik gebruik Somatic Experiencing, afhankelijk van je vraag, als onderdeel of hoofdmethode van mijn werk.

*Symptomen van posttraumatische stress kunnen zijn:
-angst
-paniek
-ademhalingsproblemen
-slapeloosheid
-prikkelbaarheid
-lusteloosheid
-niks of weinig meer voelen
-wantrouwen
-schrikachtigheid
-op je hoede zijn
-hartkloppingen
-nachtmerries
-spanningsklachten
-lichamelijke of geestelijke onrust
-plotseling wisselende emoties
-hyperactiviteit
-irritatie
-agressie
-overmatig zweten
-flashbacks
-hyperventilatie
-depressieve gevoelens
-jezelf waardeloos voelen
-(chronische)vermoeidheid
-gevoelens van hulpeloosheid en onmacht
-lichamelijke klachten zoals migraine, oorsuizen, chronische pijnklachten, slecht werkend immuunsysteem
-geheugenverlies van bepaalde situaties
-slechte concentratie

 

Ik geef sessies in het Nederlands, Engels en Duits.

 

Locatie:  Centrum Europaplein, Europaplein 127 Amsterdam

Prijs: tussen de € 65,- en € 90,- per uur, afhankelijk van inkomen en vergoeding*. 
*Het laagste tarief betaal je als je een inkomen hebt op bijstands nivo, het hoogste tarief als je een inkomen hebt van € 2800,- bruto of hoger. Bepaal zelf aan de hand hiervan waar je zit met je inkomen en wat je moet betalen.

Als je zorgverzekeraar (een deel van) de sessies betaalt, betaal je in principe minimaal € 70,- . Dit is bespreekbaar.

naar boven

Vergoeding door Zorgverzekeraars

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging  NVPIT. Goede aanvullende polissen van de meeste zorgverzekeraars vergoeden (soms een deel van) individuele sessies. Dit werk valt onder 'Alternatieve zorg, -behandelwijzen of -geneeswijzen'. Kijk voor vergoedingen op deze link

 

naar boven

Plichten en rechten bij individuele sessies

  • Voor geannuleerde sessies van de kant van de therapeut dient deze een nieuwe datum aan te bieden.
  • Voor een afgesproken sessie die binnen de 24 uur dat de sessie plaats vindt van de zijde van de cliënt wordt geannuleerd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. De cliënt heeft in dat geval binnen die week recht op een telefoongesprek met de therapeut van maximaal een half uur.
  • De therapeut is lid van de beroepsvereniging NVPIT en zodoende ingeschreven bij de SRBNG en onderworpen aan de klachtenregeling en het tuchtrecht.. Als u klachten heeft over de therapeut en u er met elkaar niet uit komt, kunt u zich voor ondersteuning tot de klachtencommissie wenden. Hiervoor heeft de therapeut voor de cliënt de nodige formulieren.
  • Op het moment dat de cliënt wil stoppen met de sessies, kondigt hij/zij dit aan tijdens een sessiebijeenkomst. Vervolgens volgt in principe nog minimaal één bijeenkomst om af te ronden.

naar boven

 

zie voor individuele sessies: Maatwerk: Individuele sessies  onder Agenda