Leven in Beweging

Emotioneel Lichaamswerk
Energetic Integration
Traumahealing Somatic Experiencing

 

Leven 'op eigen kompas'

De huidige manier van leven heeft veel mogelijkheden en een hoog tempo. Telkens moet je keuzes maken. Met denken alleen kom je er niet altijd uit.
Leven 'op eigen kompas', vanuit een balans tussen verstand en gevoel, vraagt om nieuwe vaardigheden.

Emotioneel Lichaams Werk (ELW®)

Emotioneel Lichaams Werk (ELW) is een methode die je lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie op peil brengt.
Als je 'teveel in je hoofd zit', betekent dat eigenlijk dat je 'te weinig in je lichaam zit'. Je voelt via je lichaam. Veel gevoelens hebben we ieder op onze eigen manier leren onderdrukken en beheersen omdat ze lastig of niet gewenst waren. Binnenhouden wat er eigenlijk uit wil, doe je met je spieren. Dat kost veel energie en geeft spanningen.

Wat geeft Emotioneel Lichaamswerk?

ELW is ontwikkeld om de natuurlijke stroom van emoties weer op gang te brengen en te leren 'beheren' in plaats van te 'beheersen'. Met uitgekiende oefeningen herstellen we de verbinding met het lichaam. Doorstroming en energie komen op gang en daarnaast leer je letterlijk stil te staan bij signalen van je lichaam. Je leert emoties gewaar te worden en toe te staan en de spanningen geleidelijk los te laten. Zo ontstaat acceptatie en ruimte voor je verdriet, je levenslust, je boosheid, je kracht, je verlangens, je ontroering....

Je ontdekt je mogelijkheden en ervaart waar je grenzen liggen. Sommige grenzen kunnen worden verruimd, waardoor je vrijheid gaat ervaren. Andere grenzen zijn er juist om dichterbij te halen om je authenticiteit en veiligheid te waarborgen. Je leert je lichaam te gebruiken als een betrouwbaar kompas.

Met technieken om te 'aarden' ga je stevig op je benen staan zodat je de gevoelens die het leven met zich meebrengt 'vanuit je eigen aard' kan dragen. Zo ga je ervaren dat je emoties in allerlei situaties kunt 'gebruiken' in plaats van dat 'ze je overkomen' of dat je er geen contact mee hebt.

 


 

Energetic Integration

Energetic Integration (voorheen ook Neo-Reichiaanse Therapie genoemd) is een vorm van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, die als doel heeft om de cliënt weer in contact te brengen met haar/zijn oorspronkelijke levenslust en energie. Energetic Integration gaat uit van analogie tussen fysieke-, emotionele-, mentale- en zingeving aspecten. Energetic Integration gebruikt het lichaam als ingang om deze analogie te bestuderen en te helen. Het is een holistische benadering wat impliceert dat er aandacht is voor de mens als geheel. Gedachten, gevoelens, lichaam en geest worden gezien als samenhangend geheel en als weerspiegeling van elkaar. Waar op één van de vlakken een verstoring in de energiedoorstroming/ pulsatie plaatsvindt, zal op een ander vlak eveneens reactie zichtbaar zijn. Energetic Integration helpt de natuurlijke beweging van het systeem weer op gang brengen en optimaliseren.

Energetic Integration behelst de belangrijkste stromingen binnen de lichaamsgerichte psychotherapie met als basis het werk zoals ontwikkeld door Wilhelm Reich en de methoden die daarvan zijn afgeleid door zijn leerlingen. Binnen Energetic Integration ligt het accent op: (Reichiaans) ademwerk, bio-energetica, bodydrama, karakteranalyse, (groeps)dynamica en communicatie. Deze methoden en technieken worden zowel afzonderlijk aangeboden als in een geïntegreerde werkvorm. Deze integratie van methoden is ontwikkeld door Jack Painter.

Praktisch
Een sessie kan er op verschillende manieren uitzien: zittend op een stoel, waarbij de therapeut de cliënt helpt contact met het lichaam te maken en de diverse niveaus van ervaren (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) om daarmee het onderzoek aan te gaan en dichter bij de eigen waarheid te komen. Of doormiddel van lichaams- of ademoefeningen, het in de ruimte verbeelden van een ervaring of situatie (Gestalt) om meer helderheid te krijgen, of het spiegelen van de ervaring van de client.

 

 


 

 

Een methode die ik in mijn werk verweef en die ik op aanvraag ook op-zich-zelf-staand toepas in individuele sessies is:

Traumahealing, Somatic Experiencing® (SE)

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode om trauma's te helen.
SE is ontwikkeld door Peter A. Levine. Hij baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild en op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie.
Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken zij niet getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.
Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen.

Een trauma is iedere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die te overweldigend, te onverwacht of te bedreigend was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren.
Bij het woord trauma denken we al gauw aan gebeurtenissen die voor bijna ieder mens traumatiserend zijn:
-natuurrampen
-(oorlogs)geweld
-verkrachting
-zware ongelukken
-verlies van een naaste
-mishandeling

Maar ook meer alledaagse gebeurtenissen kunnen, al naar gelang de situatie, traumatiserend werken:
-vallen je hoofd stoten
-verwondingen
-medische behandelingen
-narcose
-gepest worden
-manipulatie of grensoverschrijding van andere mensen
-getuige zijn van een ongeluk of geweld
-langere tijd in een onzekere of onveilige situatie zijn
-verwaarlozing
 

In SE is het uitgangspunt dat het zenuwstelsel overweldigd kan raken tijdens zulke gebeurtenissen en dat de enorme energie die vrijkomt om te overleven in zo'n situatie, vast blijft zitten in het lichaam. Het lichaam kan die energie niet kwijt en blijft, voortdurend, of in bepaalde situaties, reageren alsof er nog steeds gevaar is. Dit heet 'posttraumatische stress' en kan zich uiten in allerlei symptomen die ook jaren na de gebeurtenis(sen) nog kunnen optreden. Zie symptomen*.

Soms is het verband tussen symptoom en de gebeurtenis(sen) verdwenen en heb je last van de, misschien onbegrijpelijke, symptomen. Soms weet je goed wat de aanleiding is geweest voor het ontstaan van de symptomen. En soms is het een opeenstapeling van gebeurtenissen waardoor je niet meer weet wat waar hoort.

Omdat Somatic Experiencing zich in de eerste plaats richt op de effecten van trauma in het lichaam, hoef je het trauma niet steeds opnieuw te vertellen of te 'herbeleven', en is het niet noodzakelijk dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was.

Als je je herkent in de genoemde symptomen, kan SE heel goed werken. Door de taal van het lichaam te leren ervaren en vertrouwen, kun je het lichaam helpen zichzelf te genezen en te herstellen van het trauma. Lichaamssensaties - zoals bijvoorbeeld warmte, tintelingen, trillen, ademhaling - zijn de taal van het lichaam. Ondersteuning in het kunnen ervaren van die sensaties is dan ook de ingang voor verwerking en het voorzichtig loslaten van spanning.

In SE leer je hoe je jezelf kunt helpen in situaties waarbij oude gevoelens of symptomen opkomen. Je leert je eigen zenuwstelsel te reguleren. Door op zoek te gaan naar hulpbronnen - situaties, ervaringen en/of lichaamssensaties die veilig of prettig aanvoelen - ontstaat een gevoel van ontspanning en vertrouwen. Dit doorbreekt de vicieuze cirkel van steeds weer oplopende spanning. Door vervolgens hele kleine stapjes te zetten in en uit de spanning, heb je het verwerkingsproces steeds zelf in de hand, precies zover als je aankan. De geblokkeerde levensenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen en er kan een groter gevoel van controle en zeggenschap over je lichaam en je leven ontstaan. Na elke, meestal subtiele, ontlading ervaren mensen vaak een afname van hun stress-symptomen.

Ik gebruik Somatic Experiencing, afhankelijk van je vraag, als onderdeel of hoofdmethode van mijn werk.

*Symptomen van posttraumatische stress kunnen zijn:
-angst
-paniek
-ademhalingsproblemen
-slapeloosheid
-prikkelbaarheid
-lusteloosheid
-niks of weinig meer voelen
-wantrouwen
-schrikachtigheid
-op je hoede zijn
-hartkloppingen
-nachtmerries
-spanningsklachten
-lichamelijke of geestelijke onrust
-plotseling wisselende emoties
-hyperactiviteit
-irritatie
-agressie
-overmatig zweten
-flashbacks
-hyperventilatie
-depressieve gevoelens
-jezelf waardeloos voelen
-(chronische)vermoeidheid
-gevoelens van hulpeloosheid en onmacht
-lichamelijke klachten zoals migraine, oorsuizen, chronische pijnklachten, slecht werkend immuunsysteem
-geheugenverlies van bepaalde situaties
-slechte concentratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotioneel Lichaamswerk Amsterdam
Traumatherapie Amsterdam