Leven in Beweging

Emotioneel Lichaamswerk
Energetic Integration
Traumahealing zie tabblad Traumahealing

 

Leven 'op eigen kompas'

De huidige manier van leven heeft veel mogelijkheden en een hoog tempo. Telkens moet je keuzes maken. Met denken alleen kom je er niet altijd uit.
Leven 'op eigen kompas', vanuit een balans tussen verstand en gevoel én lichaam, vraagt om nieuwe vaardigheden.

Emotioneel Lichaams Werk (ELW®)

Emotioneel Lichaams Werk (ELW) is een methode die je lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie op peil brengt.
Als je 'teveel in je hoofd zit', betekent dat eigenlijk dat je 'te weinig in je lichaam zit'. Je voelt via je lichaam. Veel gevoelens hebben we ieder op onze eigen manier leren onderdrukken en beheersen omdat ze lastig of niet gewenst waren. Binnenhouden wat er eigenlijk uit wil, doe je met je spieren. Dat kost veel energie en geeft spanningen.

Wat geeft Emotioneel Lichaamswerk?

ELW is ontwikkeld om de natuurlijke stroom van emoties weer op gang te brengen en te leren 'beheren' in plaats van te 'beheersen'. In het gesprek en met uitgekiende oefeningen herstellen we de verbinding met het lichaam. Doorstroming en energie komen op gang en daarnaast leer je letterlijk stil te staan bij signalen van je lichaam. Je leert emoties gewaar te worden en toe te staan en de spanningen geleidelijk los te laten. Zo ontstaat acceptatie en ruimte voor je verdriet, je levenslust, je boosheid, je kracht, je verlangens, je ontroering....

Je ontdekt je mogelijkheden en ervaart waar je grenzen liggen. Sommige grenzen kunnen worden verruimd, waardoor je vrijheid gaat ervaren. Andere grenzen zijn er juist om dichterbij te halen om je authenticiteit en veiligheid te waarborgen. Je leert je lichaam te gebruiken als een betrouwbaar kompas.

Met technieken om te 'aarden' ga je stevig op je benen staan zodat je de gevoelens die het leven met zich meebrengt 'vanuit je eigen aard' kan dragen. Zo ga je ervaren dat je emoties in allerlei situaties kunt 'gebruiken' in plaats van dat 'ze je overkomen' of dat je er geen contact mee hebt.

 


 

Energetic Integration

Energetic Integration (voorheen ook Neo-Reichiaanse Therapie genoemd) is een vorm van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, die als doel heeft om de cliënt weer in contact te brengen met haar/zijn oorspronkelijke levenslust en energie. Energetic Integration gaat uit van analogie tussen fysieke-, emotionele-, mentale- en zingeving aspecten. Energetic Integration gebruikt het lichaam als ingang om deze analogie te bestuderen en te helen. Het is een holistische benadering wat impliceert dat er aandacht is voor de mens als geheel. Gedachten, gevoelens, lichaam en geest worden gezien als samenhangend geheel en als weerspiegeling van elkaar. Waar op één van de vlakken een verstoring in de energiedoorstroming/ pulsatie plaatsvindt, zal op een ander vlak eveneens reactie zichtbaar zijn. Energetic Integration helpt de natuurlijke beweging van het systeem weer op gang brengen en optimaliseren.

Energetic Integration behelst de belangrijkste stromingen binnen de lichaamsgerichte psychotherapie met als basis het werk zoals ontwikkeld door Wilhelm Reich en de methoden die daarvan zijn afgeleid door zijn leerlingen. Binnen Energetic Integration ligt het accent op: (Reichiaans) ademwerk, bio-energetica, bodydrama, karakteranalyse, (groeps)dynamica en communicatie. Deze methoden en technieken worden zowel afzonderlijk aangeboden als in een geïntegreerde werkvorm. Deze integratie van methoden is ontwikkeld door Jack Painter.

Praktisch
Een sessie kan er op verschillende manieren uitzien: zittend op een stoel, waarbij de therapeut de cliënt helpt contact met het lichaam te maken en de diverse niveaus van ervaren (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) om daarmee het onderzoek aan te gaan en dichter bij de eigen waarheid te komen. Of doormiddel van lichaams- of ademoefeningen, het in de ruimte verbeelden van een ervaring of situatie (Gestalt) om meer helderheid te krijgen, of het spiegelen van de ervaring van de client.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traiumatherapie Haarlem